Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Společnost Driftracing Motorsport s.r.o. , se sídlem Skalická 122, Dobřejovice, IČO 02585456, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  oddíl C vložka 221014, je správcem a zpracovává vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme takové osobní údaje, které získáváme přímo od Vás při vytváření objednávek, z Vašeho osobního účtu, případně díky přímé komunikaci s vámi při osobním setkání, telefonicky, nebo emailem.

Dále můžeme během Vaší práce na našem webu získávat další informace jako jsou informace o zařízeních, ze kterých k nám přistupujete, IP adresy, jazyková nastavení, čas přístupu na náš web. Můžeme též sledovat a zpracovávat informace o Vašem chování na našich stránkách, jaké odkazy navštívíte, které zboží jste si prohlíželi. Tyto údaje však zpracováváme anonymně a nelze je tak přiřadit přímo k vám jakožto ke konkrétní osobě.

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • identifikační údaje: jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, případně IČO a DIČ;
 • kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa, případně váš kontakt na sociálních sítích,
 • údaje o vašich objednávkách: údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích;
 • vaše nastavení: údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a profily, nastavení newsletterů, členství ve věrnostních programech, nákupní seznamy, sledované produkty (tzv. hlídací psi), vaše hodnocení produktů a služeb a vyplněné dotazníky;
 • údaje o vašem chování na webu: zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

Cookies

Na našich webových stránkách zpracováváme i cookies. Jedná o se o jednoduché textové soubory, uložené ve vašem prohlížeči. Více informací o cookies naleznete zde

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Pořízení zboží a služeb

Jelikož si od nás pořizujete zboží či službu, potřebujeme znát vaše osobní údaje k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít platnou smlouvu o nákupu a v neposlední řadě vám toto zboží mohli v pořádku doručit.

S tímto se pojí i další služby pro zákazníky, případné reklamace a jiné problémy, k jejichž vyřešení též potřebujeme zpracovávat vaše údaje. Tyto údaje můžeme v některých případech předávat i třetím osobám např. dopravcům zboží.

Zákaznický profil

Zpracováváme údaje, které vyplníte ve vašem zákaznickém účtu. Ty vám zejména usnadňují nákup a zvyšují vaši informovanost. Např. díky zadané emailové adrese vás můžeme informovat o stavu vaší objednávky.

Marketing

 • E-mail marketing: emailem vás informujeme o naší nabídce, různých novinkách či akcích a to na základě vašeho souhlasu. Odhlásit se z odběru můžete změnou nastavení vašeho zákaznického účtu, kliknutím na tlačítko pro odhlášení ve spodní části reklamního emailu či nás můžete kontaktovat na některém z kontaktů uvedených na webových stránkách.
 • Zlepšování našich služeb: na základě vašich historických nákupů  a chování na webu vám můžeme v konkrétních sekcích našich stránek zobrazovat nabídku takového zboží, které si myslíme, že by pro vás mohlo být zajímavé. Dále využíváme různých nástrojů pro zlepšování služeb jako jsou Google Analytics, Facebook Analytics, A/B testování zobrazovaných prvků aj.
 • Zákaznická hodnocení zboží a služeb: pokud u nás nakoupíte některé zboží či službu, můžete být požádání pro vložení vašeho hodnocení jak přímo na našem webu či u partnera, kterým je Heureka.cz. Za tímto účelem předáváme vaše údaje též společnosti Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín.

Pro uplatnění práv a splnění právních povinností

Některé osobní údaje můžeme zpracovávat kvůli uplatnění našich práv a nároků, vyplývajících z obchodního vztahu. Dále je nutné vaše osobní údaje uchovávat pro účely kontroly naší činnosti prováděné ze strany státních orgánů.

Zpracování osobních údajů na základě těchto právních důvodů

Nezbytnost pro uzavření a plnění smlouvy

Většinu vašich osobních údajů potřebujeme pouze k samotnému uzavření kupní smlouvy a jejímu plnění. Následně jsou využity pro správné doručení zboží či služby, kterou jste si u nás zakoupili. Těmito údaji jsou zejména údaje identifikační a kontaktní.

V případě tohoto právního důvodu zpracováváme osobní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

Oprávněné zájmy

Z tohoto důvodu zpracováváme vaše osobní údaje kvůli zlepšování našich služeb a nabízených produktů, dále produktů a služeb o kterých si myslím, že pro vás mohou být zajímavé. Jedná se o údaje identifikační a kontaktní, dále údaje o vašem nastavení, o vašich objednávkách a chování na webu. Tyto údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu a bez vašeho souhlasu.

Takové údaje si zpracováváme po celou dobu, kdy u nás máte aktivní (nezrušený) uživatelský účet. Dále pak po dobu 5 let po zrušení.

Souhlas

Pro zasílání obchodních sdělení zpracováváme vaše kontaktní údaje na základě vašeho souhlasu. I přesto, že svůj souhlas neudělíte, můžeme Vám takové sdělení zaslat. Vy však můžete takovou komunikaci zakázat úpravením nastavení svého uživatelského profilu nebo tím, že nás kontaktujete emailem či telefonicky na kontakty uvedené na našich webových stránkách.

Pokud nám udělíte souhlas, budeme údaje zpracovávat po dobu 7 let, případně dokud tento souhlas neodvoláte.

Zpracování na základě plnění právních povinností

Pro plnění zákonných povinností, také musíme zpracovávat vaše osobní údaje a to i bez vašeho souhlasu. Díky tomuto právnímu důvodu zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, dále údaje o objednávkách a to zejména z důvodu dodržování těchto zákonů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Doba po kterou osobní údaje zpracováváme musí být rovněž v souladu s těmito předpisy a např. u daňových dokladů se jedná minimálně o 10 let.

Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

Doručení zboží

Pokud si zvolíte zaslání zboží některou ze spedičních společností, musí dopravce nezbytně znát vaše kontaktní údaje, aby vám mohl zboží doručit. Jedná se zejména o vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo, případně částku k úhradě při převzetí, nebyla-li zaplacena předem. Dopravce je pak povinen tyto osobní údaje využít a zpracovávat pouze pro doručení zásilky a pak je neprodleně vymazat.

Platby

V případě, že platbu za objednané zboží, uhrazení zálohy aj. využijete platební brány, naše společnost neuchovává žádné údaje, které při této operaci zadáte. Některé údaje nutné k provedení transakce může zpracovávat platební brána případně bankovní instituce, která platbu zpracovává.

Informace o stavu objednávky a jiná obchodní sdělení

Pro rozesílání SMS zpráv o stavu vaší objednávky můžeme využít třetích stran. Takový subjekt je pak povinen využít vaše osobní údaje pouze k těmto účelům.

Zabezpečení osobních údajů

Snažím se o to, aby vaše osobní údaje byly u nás vždy v bezpečí. Proto spojení mezi webovými servery a vaším prohlížečem je šifrované, hesla zahashovaná. Stejně tak údaje jsou uloženy v zabezpečeném datovém centru.

V rámci naší společnosti také dbáme na přístup k osobním údajům, zejména omezením. Zároveň se snažíme veškerá zabezpečení auditovat a neustále zlepšovat.

Osobní údaje osob mladší 16-let

Náš internetový obchod není určen pro osoby mladší 16-let.

Vaše práva v rámci ochrany osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte právo odvolat svůj souhlas ke zpracování osobních údajů. Máte též právo osobní údaje opravit či doplnit. Dále můžete požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracování vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které zpracováváme.

Úprava a doplnění

Vaše osobní údaje jsou přístupné zejména prostřednictvím vašeho uživatelského účtu, kde je můžete mazat, respektive měnit. V uživatelském účtu lze také měnit nastavení ohledně zasílání obchodních sdělení či se odhlásit z odběru.

Máte možnost nás také kontaktovat na některý z kontaktů uvedených na našich webových stránkách.

Oprava

Pokud se domníváte, že některé z údajů, které o vás zpracovávme jsou chybné, můžete je opravit přímo ve vašem uživatelském účtu, případně nás kontaktovat na některý z kontaktů uvedených na našich webových stránkách.

Přístup (portabilita)

Chcete-li nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů, můžete tak učinit prostřednictvím některého z kontaktů uvedeného na našich webových stránkách.

Máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:

 • Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů
 • Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
 • Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů
 • Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy
 • Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
 • Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás

Výmaz

Můžete nás požádat, abychom vaše osobní údaje vymazali. To nelze v případech, kdy se vaše údaje dotýkají dokumentů a právních stavů, v nichž musíme vaš údaje ze zákona uchovávat, jedná se např. o faktury, dobropisy. Dále v situacích, kdy vykonáváme nebo obhajujeme naše či vaše právní nároky jako jsou reklamační řízení, evidence neuhrazené pohledávky aj.

S výjimkou případů uvedených výše máte právo na výmaz v těchto případech:

 1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
 2. Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
 3. Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zprac. těchto os. údajů
 4. Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
 5. Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis
 6. Jedná se o os. údaje dětí mladších 16 let

Své právo můžete uplatnit prostřednictvím některého z kontaktů uvedených na našich webových stránkách

Vznesení námitky

Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést pomocí některého z kontaktů uvedeného na našich webových stránkách.

Omezení zpracování

Pokud

 • popíráte přesnost vašich osobních údajů,
 • vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně,
 • my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků
 • jste vznesl/a námitku dle předchozího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

V těchto případech můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

Podání stížnosti

Pokud si myslíte, že vaše osobní údaje zpracováváme aniž bychom k tomu měli oprávněný důvod, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Budeme však rádi, pokud nás nejprve kontaktujete a umožníte nám chybu napravit.